De theorie

Vóórdat u praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet u geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer, moet je bekend zijn met de verkeersregels en verkeerstekens. Het is belangrijk dat je als bestuurder niet twijfelt over wie er bijvoorbeeld voorrang heeft, of wat de betekenis van een verkeersbord is. Het theoriecertificaat bestaat sinds 1 maart 2010 niet meer. Het resultaat van het examen wordt via de elektronische weg vastgelegd. U kunt theorie-examen doen als u zeventien jaar of ouder bent. Enkele maanden voor u zeventien jaar wordt, kunt u al wel een examendatum reserveren. Het theoriecertificaat is anderhalf jaar geldig.

Theorie-examen reserveren
Je kunt op twee manieren theorie-examen reserveren:

  • door de rijschool
  • door jezelf

Het vernieuwde theorie-examen
Vanaf 2 januari 2018 kom je twee nieuwe vraagvormen in het theorie-examen tegen. Het gaat hier om de hotspotvraag en single-sleepvraag. Bij de hotspotvraag geef je antwoord op een examenvraag door het aantikken van een afbeelding, bijvoorbeeld een verkeersbord of dashboardsymbool. Bij de single-sleepvraag sleep je het juiste antwoord naar een plaats in een afbeelding. Deze vraag lijkt op de sleepvraag die al in het examen zit. Op de site van het CBR kun je een filmpje bekijken hoe het gaat bij de theorie examen: https://www.cbr.nl/nieuwe-vraagvormen.pp.